Kunnskapsstress - Jens Arentzen

Stressmestring kan læres relativt raskt. Prinsippene for å leve og fungere uten å bli skadelidende av de negative effektene stress medfører - er enkle, oplyser Jens Arentzen. PROBLEMET er at de fleste av oss enten ikke vet hva som må gjøres og mange av de som vet, gjør ikke det de vet - de blir handlingslammet, så fort stressende situasjoner oppstår.

Det er flere momenter som bør være på plass for at stress skal kunne mestres på en enkel måte. Det viktigste sett med mine øyne er handling og det er viktig at det er riktig handling - du har sikkert en venn eller bekjent som stresser rund med alt mulig, en som prøver å få gjort alt på en gang, men aldri ser ut til å komme noen vei og alltid er stresset.

Så handlingen må kombineres med kunnskap, her gjelder det kunnskapen om hva som skal gjøres og hvordan du må gjøre det.

Tenk deg personer i yrker som ofte utsettes for livstruende situasjoner f.eks. militære, politi, sikkerhetsvakter osv., hvordan kan de unngå psykiske sen skader og lidelser? spørger Jens Arentzen. Hvordan kan det ha seg at mens en stor del av soldater som har vært i stridsområder får psykiske skader, så er det en liten del som ikke berøres av det de har vært igjennom.

Hvorfor blir personer som har vært utsatt for hendelser som føles truende eller farlige (bil/flyulykker, ran, konkurser, samlivsbrudd osv.), plaget av angst, panikk osv. i ettertid?

Det er faktisk en vitenskap som kan hjelpe deg med å redusere Stress, Angst, Panikk m.m. til noe du ikke behøver å bry deg om.

For å sette det på spissen, i det øyeblikket du ikke er redd for å dø - f.eks. når du som soldat skal ut i et oppdrag, hvor det er sannsynlig at menneskeliv kommer til å gå tapt, er det ingenting som hindrer deg fra å gjøre den jobben du skal - OG psykiske senskader er IKKE noe du vil plages med, fortæller Jens Arentzen.

Stressmestring er helt naturlig for deg, når du følger noen helt enkle prinsipper som du raskt kan lære deg. Det kommer til det punktet hvor stressmestring ikke engang er noe du tenker på. Når du blir bevisst hva som skaper stress og hvordan det blir skapt, har du et glimrende verktøy til å eliminere stress fra livet ditt.

Greia er at det holder ikke å vite og å gjøre, det er mange som vet hva som må gjøres for å bli kvitt stress, det er mange som gjør disse tingene, men alikevel er stresset. Det er også en eksakt metode som må benyttes for å få optimalt resultat på kortest mulig tid.

Denne metoden, ja faktisk hele programmet er det vi kan tilby deg - i form av personlig coaching og veiledning, med et program skreddersydd for deg, afslutter Jens Arentzen.