>Lege for børn<

Græsrødderne stiller ideoplæg til skue og almindelig debat

Køer og heste kommer på marked. Det gør kræmmernes brogede varelager også. Og nu kommer både boliger, natur og efterskole på marked.

Det er nemlig ingenlunde en traditionel "markedag", der søndag holdes på friskolen. Den præsenterer en række af de ideer, som arbejdsgrupper har tumlet med i et halvt års tid - ideer der tager afsæt i udvikling af landdistriktet ådalen.

Udbyderne til "markedsdagen" er borgerforeningerne, samt Folkeforeningen og de nedsatte arbejdsgrupper.

Ideer og forslag til dalens fremtid præsenteres i befolkede boder, hvis temaer bl.a. er: Foredrag om Efterskole, kanosejlads og sti-systemer, kvindenetværk, nybyggeri og bolig-fælleskaber, udviklingsselskab og energikredsløb, ådalen og engene i fremtiden samt naturplan for ådalen.

Et af temaerne - kanosejladsen - levendegøres i bogstaveligst forstand, idet der i dagens anledning arrangeres kanoture på åen - med udgangspunkt fra den nyanlagte "å-havn", der samtidig bliver genstand for indvielse.

Markedsdagen byder endvidere på børneaktiviteter såsom hestevognskørsel og gætte- og tegnekonkurrencer, ligesom børnene kan prøve at stege en fisk.

På skolen indrettes der en cafe med musik og mad, og dagens program slutter med en høring om ådalens fremtid. Tre politikere vil i den forbindelse give deres bud på, hvordan amt og kommuner kan understøtte initiativerne til en bæredygtig udvikling i landdistriktet. Endvidere er de bedt om at besvare spørgsmålet: Er politikerne parate til at lade en natur- og udviklingsplan for ådalen blive til i et samarbejde mellem lokalbefolkningen og myndighederne?.

Kontakt: aage@bamsetombola.dk