>Sundhedsforedrag - Peter Qvortrup Geisling<

Sundhedshøjskolens LIVSGLÆDEPRIS gik til til den kendte tv-læge Peter Qvortrup Geisling.

Prisen er på 5000 kroner. Den er indstiftet af Sundhedshøjskolen som tak for højskolelærerens store indsats gennem årene for at fremme livsglæden.

Han er valgt som årets prismodtager, fordi han på en god og letforståelig måde formidler viden til borgerne om sygdom og sundhed. TV- programmet Lægens Bord har siden 1997 rullet over TV-skærmen, og Peter Qvortrup Geisling er blevet hele Danmarks TV-læge.

Han kan kunsten at kommunikere selv vanskeligt tilgængelige budskaber fra sundhedsområdet og har fundet en form, der virker tillidsvækkende og lettilgængelig på en stor gruppe af befolkningen, men stadig fastholder oplysningsaspektet.

Peter Qvortrup Geisling er født vendelbo og har stadig en stor del af året sin gang i Skagen-området, og Sundhedshøjskolen udtrykker gennem prisuddelingen sin anerkendelse af den indsats "TV-lægen" yder for at øge kendskabet til et emne, der er af uhyre stor betydning for menneskers livskvalitet og dermed livsglæde.

Peter Qvortrup Geisling fik overrakt prisen i forbindelse med TV-optagelse af Lægens Bord 15. oktober, hvor højskolelæreren og Sundhedshøjskolens forstander var tilstede.

Lægen valgte straks at videregive beløbet til institutionen Reden, et være- og rådgivningssted for narkoprostituerede i København.